przywracać


przywracać
1. Przywrócić coś do życia «sprawić, że coś funkcjonuje na nowo»: (...) nowoczesna technika budowlana ratuje od zagłady lub przywraca do życia zabytkowe obiekty dawnej architektury i budownictwa. MłT 3/1971.
2. Przywrócić kogoś do życia «sprawić, że ktoś ponownie jest w dobrym stanie fizycznym i psychicznym; uzdrowić kogoś»: Sierkin umiał na szczęście obchodzić się z topielcami, toteż zastosowane przezeń sztuczne oddychanie zaczęło z wolna przywracać mnie do życia. J. Brzechwa, Owoc.
Przywracać kogoś do pionu zob. pion.
Przywrócić kogoś, coś do łask zob. łaska 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przywracać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przywracaćam, przywracaća, przywracaćają, przywracaćany {{/stl 8}}– przywrócić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przywracaćcę, przywracaćci, przywracaćwróć, przywracaćcony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przywrócić — 1. Przywrócić coś do życia «sprawić, że coś funkcjonuje na nowo»: (...) nowoczesna technika budowlana ratuje od zagłady lub przywraca do życia zabytkowe obiekty dawnej architektury i budownictwa. MłT 3/1971. 2. Przywrócić kogoś do życia «sprawić …   Słownik frazeologiczny

  • przywrócić — dk VIa, przywrócićcę, przywrócićcisz, przywrócićwróć, przywrócićcił, przywrócićcony przywracać ndk I, przywrócićam, przywrócićasz, przywrócićają, przywrócićaj, przywrócićał, przywrócićany 1. «doprowadzić coś do stanu poprzedniego, wprowadzić coś… …   Słownik języka polskiego

  • leczyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, leczyćczę, leczyćczy, leczyćczony {{/stl 8}}– wyleczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przywracać komuś zdrowie, pomagać zwalczyć chorobę, usuwać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oswabadzać, oswobadzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, oswabadzać, oswobadzaćam, oswabadzać, oswobadzaća, oswabadzać, oswobadzaćają, oswabadzać, oswobadzaćany {{/stl 8}}– oswobodzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, oswabadzać, oswobadzaćdzę, oswabadzać, oswobadzaćdzi,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otrzeźwiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, otrzeźwiaćam, otrzeźwiaća, otrzeźwiaćają, otrzeźwiaćany {{/stl 8}}– otrzeźwić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, otrzeźwiaćwię, otrzeźwiaćwi, otrzeźwiaćwij, otrzeźwiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wskrzeszać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wskrzeszaćam, wskrzeszaća, wskrzeszaćają, wskrzeszaćany {{/stl 8}}– wskrzesić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, wskrzeszę, wskrzeszaćsi, wskrześ, wskrzeszony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pion — pot. Stawiać, przywracać kogoś do pionu «spowodować, że ktoś nabrał wiary w siebie, zmobilizował się do działania»: Na szczęście pani Hania (...) nie wstydziła się przyznać, że pomoc mamy stawia ją do pionu. TSt 7/2000 …   Słownik frazeologiczny

  • cucić — ndk VIa, cucićcę, cucićcisz, cuć, cucićcił, cucićcony «przywracać kogoś zemdlonego do przytomności; trzeźwić» Cucono ją przez dłuższy czas. Cucić kogoś z omdlenia. cucić się «odzyskiwać przytomność; budzić się ze snu» Cucić się siłą woli …   Słownik języka polskiego

  • dawny — dawnyni, dawnyniejszy 1. «odległy w czasie, sięgający dalekiej przeszłości, pochodzący z odległych lat; starożytny, staroświecki» Dawny strój, przesąd, zwyczaj. Dawne nazwy, tradycje. Przywracać czemu dawny wygląd. Najdawniejszy zabytek… …   Słownik języka polskiego